19Η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ,  28/11/2023

Αρ. Πρωτ. : 87721

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς)  συνεδρίαση της  Κοινότητας Βόλου την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

(Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της  διευθέτησης υπηρεσιακών θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου).

Η αποστολή της ψήφου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m. papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.     Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ. Inception, του Καλιαγκανου Αντώνιου, επί της οδού Μελούνας 5

2.     Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ. Pueblo, του Γούσια Ιωάννη, επί της οδού Παπακυριαζή 50

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
19
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος, 2023