19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 27/7/2018

Αρ. Πρωτ. : 63804

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)  (εισήγηση)
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης ποσού 100.000,00€ για την οικονομικής ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας, Μαραθώνος και Μεγάρων και διάθεση πίστωσης (εισήγηση)
3. Λήψη απόφασης περί κατανομής του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες Δήμους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισήγησηΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελετών Ενεργειακής Απόδοσης - ΚΕΝΑΚ και Στατικής σε συμπλήρωση της υπ' αριθμ.217/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βόλου, περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Επισκευή - ενίσχυση φέροντος οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου", προϋπολογισμού 5.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισήγησηΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟ)
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του έργου "Συντήρηση - βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΕΑΚ Βόλου", για τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ (εισήγηση, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΤΕΠΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)
7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»  (εισήγηση)
8. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016», για χρονικό διάστημα 15 ημερών ((εισήγηση)

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
19
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 31 Ιούλιος, 2018