19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  12/12/2019

Αρ. Πρωτ. : 106111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης Μουσικής σε ΚΥΕ (ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ)-από αναβολή υπ' αριθ.165/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.-.

2. Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (LITTLE DAISY ENTERTAINMENT ANDMORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ).

3. Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (ΖΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ).

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ).

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ.787/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς τη χωροθέτηση των σημείων του συστήματος  βύθισης-ανύψωσης στο Τρίγωνο της οδού 28ης Οκτωβρίου με Κωνσταντά (Αγριά).

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας θέσης υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., στην οδό Φράγκου-Κρήτης στον Βόλο (υπ' αριθ.70/2019 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου).

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

7. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναθεώρηση-αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 όπως εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. Ν. Αγχιάλου με το νέο Π.Δ/μα 59/2018 χρήσεων γης.

8. Κρίση ενστάσεων κατά της υπ' αριθ.635/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 253 και 273 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
19
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019