1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΒΟΛΟΣ  9/1/2024

Αρ. Πρωτ. : 1737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης  την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, έγκειται στο γεγονός λόγω της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης του εν λόγω δρόμου ο οποίος έχει υποστεί καταστροφές από τη θεομηνία Daniel ενόψει και της χειμερινής περιόδου.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.

2.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς κατασκευής μεταλλικής γέφυρας και όλων των συνοδών έργων διευθέτησης, στην Άλλη Μεριά, στη θέση της παλιάς η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από τις πλημμύρες που έπληξαν το Δήμο Βόλου από την εταιρία ΜΕΤΚΑ/ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

3.  Λήψη απόφασης περί υποβολής συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ΙV» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».

4.  Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού V» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» για την υλοποίηση του έργου "Ανακατασκευή δημοτικής οδού Μακρινίτσας - Βόλου (θεομηνία Daniel)".

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπή

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2024