1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

 Βόλος 15-9-2017

 Αρ. πρωτ.: 78867

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2018 »

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος, 2017