1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                          Βόλος 16-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                   Αρ. πρωτ.: 88259

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2020».

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 25 Οκτώβριος, 2019