1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 5/1/2018
Αρ. Πρωτ. : 956

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
2. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του Πολυδύναμου Κέντρου Νέας Ιωνίας στον Σύλλογο Διατήρησης & Προβολής της Παράδοσης της Ανατολικής Ρωμυλίας Βόλου.
4. Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Π. Μποτσιβάλης Α.Ε.", από τον κοινόχρηστο χώρο που έχει καταληφθεί με αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στα Ο.Τ.113 και 105, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, βάσει του Π.Δ.270/81 (ΦΕΚ 77Α).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Γιαλαμά Αθηνά).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017".
8. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου έτους 2014".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση κατ' εξαίρεση εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους -Συγκρότηση Επιτροπής. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
10. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 8,89 τ.μ., στην ιδιοκτησία Ελένης και Αργυρίου Λεμονή,στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης των υποέργων της πράξης: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ", σύμφωνα με τη Μελέτη, την Υ.Α.52716/2001 και την εγκύκλιο 12/56990/28-3-2002. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος, 2018