1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  10/1/2020

Αρ. Πρωτ. : 1586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (LITTLE DAISY ENTERTAINMENT ANDMORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) -από αναβολή υπ' αριθ.180/2019 απόφαση-.

2.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου).

3.   Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Φιλίππου).

4.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (ΓΚΡΑΠΠΑ ΙΚΕ).

5.  Λήψη απόφασης για την διακοπή χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ – αφαίρεση συμπληρωματικής άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης αυτής (ΜΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός  δέντρου (Μανόλια) που βρίσκεται στην οδό Λόρδου Βύρωνος με  Μαυροκορδάτου αρ.110, κατόπιν αίτησης του κυρίου Γούναρη Αριστείδη-από αναβολή υπ' αριθ.151/2019 απόφαση-.

7.   Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Πεύκων) σε στάση του αστικού λεωφορείου στα Κάτω Λεχώνια, κατόπιν της υπ' αριθ.7/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων.

8.  Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Κουκουναριά) που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Τριανταφύλλου αρ.32 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης του κυρίου Μάνδαλου Στέφανου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους -Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020