1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ 8/1/2015

Αρ. Πρωτ. : 1044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προύπολογισμού οικονομικού έτους 2015

2. Λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

3. Έγκριση πρακτικού για την "ανάθεση εργασιών περισυλλογής και φροντίδας - φιλοξενίας αδεσπότων ζώων Δ.Ε Βόλου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών" προϋπολογισμού δαπάνης 29.977,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

4. Ρύθμιση οφειλών του άρθου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α΄/23-10-2014) οφειλετών του Δήμου με εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής

5. Προέλεγχος προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2015 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία "Θεοδώρου Παπαγεωργίου"

6.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2014

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.  Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για την δημοπράτηση των έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Λήψη απόφασης για την παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του κ. Χρήστου Σιγάλα του Βασιλείου πρώην δημοτικού ταμία του Δήμου Βόλου

9. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του κ. Ζαχαρία Μωδέα πρώην υπαλλήλου Δήμου Βόλου

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Ιανουάριος, 2015