1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,  25/1/2024

Αρ. Πρωτ. : 6721

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας Βόλου, τη Δευτέρα  29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ

1.  Εκφορά γνώμης επί αιτημάτων παραχώρησης δομών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων (Κινηματοθέατρο Αχίλλειον).

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.  Εκφορά γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Βόλου.

3.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας με δ.τ. NO MAMES, της ΡΕΤΣΕΡ ΤΑΤΙΑΝΑ επί της οδού Ογλ 20.

                       

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Κωνσταντίνος Καλόγηρος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024