1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Βόλος 25-9-2018

Αρ. πρωτ.: 79794

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
« Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2019 »

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αχιλλέας Μπέος

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 5 Οκτώβριος, 2018