1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                  Βόλος      31-10-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                          Αρ. πρωτ.:  82393

                                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2023».

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος, 2022