1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                     Βόλος      06-11-2023

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 81164

 

                                                             

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027»

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος, 2023