1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Βόλος, 9-3-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                             Αρ. πρωτ.: 20728

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

(όπως πίνακας αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο Βόλου.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Διαβούλευση επί του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Βόλου για τις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2016 -2020»
Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 22 Μάρτιος, 2016