1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 8/1/2015

Αρ. Πρωτ. : 1303

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Κρίση αιτήματος για την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στο Διμήνι.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

2. Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση κατ’ εξαίρεση εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους – Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής .

3. Προέγκριση για την ίδρυση καταστήματος με χρήση "επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο όλγο οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια).

4. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση σταθμού βάσης και κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση "Παπαδιάς Μνήμα" της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου, Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκο) που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου στην Αγχίαλο.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΚΟΛΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με χρήση ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στο Κατηχώρι Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

7. Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΑΞΕΤΤΕ με χρήση ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ που βρίσκεται στην Πορταριά Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

8. Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΒΟΥΓΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΥΒΟΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με χρήση σνακ μπαρ-αναψυκτήριο που βρίσκεται στον Αγ.ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

9. Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. του κ. ΜΠΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με χρήση καφενείο-καφετέρια χωρίς παρασκευαστήριο που βρίσκεται στη ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ Δήμου Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.

Η Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Ιανουάριος, 2015