1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                             ΒΟΛΟΣ 5/1/2016
                                                                                                               Αρ. Πρωτ. : 523

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1 Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. της κ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στην
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Βόλου και β) παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο εν λόγω
κατάστημα.
2 Χορήγηση α) άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. της ΓΕΝΙΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ με χρήση ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΤΑΒΕΡΝΑ) που βρίσκεται στο ΚΑΡΑΓΑΤΣ της Τ.Κ. ΙΩΛΚΟΥκαι β) παράτασης άδειας
μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα.
3 Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας.
4 Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
5 Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση κατ’ εξαίρεση εργοταξιακής
παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους – Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής .

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2016