1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ  13/1/2017
Αρ. Πρωτ. : 1955

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

  Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1     Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ) -από αναβολή υπ' αριθ.379/2016 απόφαση-.
2     Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  (ΚΑΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.383/2016 απόφαση-.
3     Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  (ΧΑΤΖΗΚΩΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ) -από αναβολή υπ' αριθ.385/2016 απόφαση-.
4     Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος  (ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ) -από αναβολή υπ' αριθ.386/2016 απόφαση-.
5     Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος  (ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) -από αναβολή υπ' αριθ.388/2016 απόφαση-.
6     Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ. Ο.Ε.)

 

  Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7     Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Δάφνη) το οποίο βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Σεϊτανίδου αρ.15-17, στην Αγριά, κατόπιν αίτησης της κ. Γκαραβέλου Ελένης.
   Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

8     Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση "παντοπωλείο", στον  Άγιο Λαυρέντιο της Δ.Ε. Αρτέμιδας Δήμου Βόλου.
9     Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση κατ’ εξαίρεση εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους – Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής.

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

10    ΄Εκφραση γνώμης  για τη  Μ.Π.Ε του έργου:  "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ" του Δήμου Βόλου.
11    ΄Εκφραση γνώμης για τη  Μ.Π.Ε του έργου:  "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΡΟΣ" του Δήμου Βόλου " της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 17 Ιανουάριος, 2017