1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ 9/1/2014

Αρ. Πρωτ. : 1923

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1    Λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ , της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου ( Σ.Υ.Δ., Ξενώνα Κακοποημένων

Γυναικών, των Δομών Κοινωνικής Προστασίας ) έτους 2014 και γάλακτος δικαιούχων

εργαζομένων του Δ. Βόλου του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ & της ΔΕΥΑΜΒ, έτους 2014

3    Έγκριση πρακτικού ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την

απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013

και έξι συνεδριάσεων του έτους 2012 και της Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. ετών 2012 και 2013

4    Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος

(καφετέρια - αναψυκτήριο) που βρίσκεται εντός της πλατείας Ελευθερίας

5    Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού

αγροκτήματος στη θέση "Καστράκι" της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικροθηβών της

Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

6    Έγκριση του αποτελέσματος των  δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών αγροκτημάτων

στη θέση Λόγγος της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

7    Έγκριση του αποτελέσματος των άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών

αγροκτημάτων στη θέση Λόγγος της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

8    Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού

καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Σέσκλου της Δ.Ε. Αισωνίας

9    Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της αριθμ. 775/2013 απόφασης της Ο.Ε. περί

αποδοχής κληρονομιάς Ασημώς Λούρου για τον ορισμό συμβολαιογράφου

10   Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου (εκτός πεζοδρομίων- οδών- πλατειών) για

την εναπόθεση υλικών - στάθμευση οχημάτων κ.λ.π. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών

εργασιών δημοσίων έργων.

11   Συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες και παροχή

υπηρεσιών

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12   Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της υπαλλήλου Ταμπάκη Γεωργίας

 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

13   Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού ιδεών με θέμα το σχεδιασμό για

το νέο παγκάκι της πόλης.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου, Αργυρούλα

Τσακανίκα, για παράσταση στο Ε΄Τμήμα του ΣτΕ  κατά την εκδίκαση έφεσης του Μενελάου

Πισιώτη

15   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου, Αργυρούλα

Τσακανίκα για παράσταση στον Άρειο Πάγο για την αντίκρουση αίτησης αναίρεσης των Πάττα

Βασιλικής κ.λ.π.

16   Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης για την εν μέρει αναίρεση της με αριθμό 26/2011

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών -

Σπυρίδων Πολυχρόνου κ.λ.π.)

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΗΛΙΑΣ Β. ΞΗΡΑΚΙΑΣ

 

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2014