1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 Βόλος, 14/1/2022

Αρ. Πρωτ. : 3172

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς - σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022,  ώρα 17:00 και λήξης 19:00με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

(Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την  αριθ. 426/77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικότερα το κεφ. 2 «Λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων»).

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.     Εκφορά γνώμης επί της υπ αριθ. 1717/1.1.2022 αιτήσεως της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Κουζίνα αλληλεγγύης Βόλου, σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Πανεπιστημίου για την υλοποίηση κοινωφελούς δράσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2.     Εκφορά σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος Χρυσούλας Ζώγια

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.     Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης  μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας Beer House Pub, στην οδό Αναλήψεως 249

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 20 Ιανουάριος, 2022