1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ 

Βόλος,  27/1/2023

Αρ. Πρωτ. : 6488

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 και λήξης 20.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Εκφορά γνώμης επί της υπ αριθ. 6512/27.1.2023 αίτησης παραχώρησης χώρου 10 τ.μ. επί της οδού Ερμού-Αγ. Νικολάου, για 4ωρη προωθητική ενέργεια της εταιρείας ενέργειας Watt+Wolt, στις 17 Φεβρουαρίου

2.  Εκφορά γνώμης επί της υπ αριθ. 2295/12.1.2023 αίτησης καθορισμού και παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του κινητού πολυιατρείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ με σκοπό τη διενέργεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου σε μαθητές , από 20 έως 24 Φεβρουαρίου

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.  Εκφορά γνώμης για την απομάκρυνση του περιπτέρου επί των οδών Πολυμέρη-Κασαβέτη λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης για οικονομικούς λόγους του μισθωτή

4.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας με δ.τ. TEMPUS, επί της οδού Πολυμέρη 97

5.  Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας με δ.τ. ΠΑΠΑΔΗΣ, επί της οδού Μπότσαρη 24.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2023