20Η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 15/12/2023

Αρ. Πρωτ. : 92968

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 20η, ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου  η οποία θα διεξαχθεί  (δια περιφοράς),  σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, την αριθ. 375/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την  Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 , με  ώρα έναρξης 18:00 και λήξης 19:00, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

(Το κατεπείγον της Συνεδρίασης έγκειται στην άμεση προώθηση του θέματος  στα αρμόδια συλλογικά όργανα του δήμου που πρόκειται να συνεδριάσουν)

Παρακαλούμε για την αποστολή της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

       Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

     Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

    1  Εκφορά γνώμης για την απομάκρυνση του περιπτέρου στην οδό Γαζή με Κρίτσκη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
20
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος, 2023