20Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 27/9/2019

Αρ. Πρωτ. : 81843

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο (2) φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στο Δ.Σ. και Γ.Σ. των Δήμων - Μετόχων της Αναπτυξιακής Διαδημοτικής ΟΤΑ "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε." - (Cities Net AE).

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στα Όργανα Διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.".

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση "Αλώνια" στην Κοινότητα Νέας Αγχιάλου.

9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος εντός του παραλιακού πάρκου της Νέας Αγχιάλου.

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.

11. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης παραχώρησης χρήσης των γηπέδων και του αναψυκτηρίου τένις (Κέντρο Αντισφαίρισης) που βρίσκονται στη Ν.Ιωνία από το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακοστρώτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας".

13. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο, 10ο Νηπιαγωγεία & 18ο, 29ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

14. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναθεώρηση – αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν. 4269/2014, όπως εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. Ν. Αγχιάλου με το νέο Π.Δ/μα 59/2018 χρήσεων γης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

15. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ.595/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.811, στη συνοικία "Νέα Δημητριάδα" του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Πράξεων Αναλογισμού Κοινόχρηστων Αδιάνοικτων Χώρων".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Καραγιάννη (με Δημοκρατίας), στην Αγριά. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ευριπίδου αρ.74-Θουκιδίδου, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κενταύρων - Μεγ. Αλεξάνδρου, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σαγγαρίου αρ.40, στη Νέα Ιωνία. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

21. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κοραή αρ.66-68, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

22. Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία νέων οδών στις Δ.Ε. Αγριάς και Νέας Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

23. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μουριάς) που βρίσκεται επί της οδού Μ. Ασίας αρ.110, στη Ν. Ιωνία, κατόπιν αίτησης του κυρίου Καρλή Ιωάννη. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
20
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2019