21Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 26/7/2016

Αρ. Πρωτ. : 64851

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στη σοβαρότητα του θέματος που έχει ανακύψει, λόγω της μεταφοράς και απόρριψης αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) από τη ΒΙΠΕ Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αποδοχή από τον ΣΥΔΙΣΑ του αιτήματος της "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ-ANSY Α.Ε." για τη μεταφορά και απόρριψη αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) από τη ΒΙΠΕ Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
21
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2016