22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ, 29/7/2016

Αρ. Πρωτ. : 66265

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, κατόπιν γραπτού αιτήματος 16 δημοτικών συμβούλων.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1Αποδοχή από τον ΣΥΔΙΣΑ του αιτήματος της "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ-ANSY Α.Ε." για τη μεταφορά και απόρριψη αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) από τη ΒΙΠΕ Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Πέμπτη, 4 Αύγουστος, 2016