22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 21/9/2018

Αρ. Πρωτ. : 78569


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Γενικού Γραμματέα για συμμετοχή στο συνέδριο "Διοίκηση και οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ" στο Καρπενήσι, στις 25-27 Οκτωβρίου 2018.
2. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου, για παραχώρηση χώρου 1,50χ1,50 τ.μ. στην πλατεία Πανεπιστημίου, για ενημερωτική δράση. (απόφαση 99/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βόλου)
3. Λήψη απόφασης παραχώρησης χώρου επί της Ερμού στον Άγιο Νικόλαο, για ενημερωτική δράση προώθησης και προβολής, στην εταιρία "Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε." (απόφαση 100/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βόλου)
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σημείου στη συμβολή των οδών Ερμού με Αγ. Νικολάου στο ίδρυμα "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ" για ενημέρωση συμπολιτών και συλλογή τροφίμων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη Ν. Αγχίαλο, στο Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη και λειτουργία ΤΟ.ΜΥ. (Τοπική Μονάδα Υγείας).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (IZEUBENBOR MABEL ETINOSA του JOHNSON)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
10. Λήψη απόφασης για την 12η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα "ΠΑΛΑΙΑ" του Βόλου".

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος, 2018