22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 10/10/2019

Αρ. Πρωτ. : 86141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:45 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στη Γενική Συνέλευση της "ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ".

2. Έγκριση της υπ' αριθμ.52/2019 απόφασης της Κοινότητας Βόλου επί της αιτήσεως της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, σχετικά με την παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση ενημερωτικής και μουσικής εκδήλωσης για την αερορύπανση και καύση σκουπιδιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στις συναλλαγές του Δήμου Βόλου με την Τράπεζα της Ελλάδος για τους λογαριασμούς ΠΔΕ.

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στις συναλλαγές του Δήμου Βόλου με την Τράπεζα της Ελλάδος για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

8. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Μανώλη Νικολάου)

9. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης υπαλλήλων Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Λονδίνο.

10. Λήψη απόφασης προέγκρισης και εξειδίκευσης διάθεσης πίστωσης για την υποστήριξη δημοσιογραφικού ταξιδιού προβολής του προορισμού Volos Pelion.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. Λήψη απόφασης για την 12η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

12. Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 544/2019 απόφασης και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

13. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου".

14. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΒΟΛΟΥ».

15. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου".

16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού".

17. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018".

18. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. (απόφαση 129/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20. Λήψη απόφασης προσωρινής παραχώρησης απορριμματοφόρου και φορτηγού για κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

21. Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου (Κοκκωνίδου Μαρία).

22. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή οικογενειακού τάφου (Στεργίου Αχιλλέα).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

23. Ανάκληση της αριθμ.646/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας αναφορικά με την έγκριση της αριθμ.230/2019 απόφασης  της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος, 2019