Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 7/5/2021

Αρ. Πρωτ. : 34827

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    
Σας προσκαλούμε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Υποβολή Πρακτικών διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 446.214,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

2.  Ανάκληση της 122/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για τον Προέλεγχο και σύνταξη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων χρήσης 2021 Κληροδοτήματος «Κων/νου Απ. Αρχιμανδρίτη».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ».

4.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟ.

5 . Έγκριση  2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ».

6 . Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ».

7.  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8.  Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 49/2021 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Βόλου τακτική διαδικασία.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 12 Μάιος, 2021