23Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 17/12/2021

Αρ. Πρωτ. : 99093

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 23η, ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς -σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»-την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 17:00 και λήξης 19:00, με τo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

      Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την  αριθ. 426/77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικότερα το κεφ. 2 «Λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων»).

       Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

         1     Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος με χρήση Κέντρο Διασκέδασης, επί της οδού Νεαπόλεως 10 (Ο.Τ. 1197)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Βόλου

Κυριάκος Αβραμίδης

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου
Αριθμός Συνεδρίασης: 
23
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 21 Δεκέμβριος, 2021