24Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 28/9/2018

Αρ. Πρωτ. : 80764

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, για τη συμμετοχή του στη 2η Συνάντηση Δικτύου με τίτλο “Εννέα Μουσεία, Εννέα Τόποι. Συνδέοντας τον Πολιτισμό με την Εκπαίδευση και τον Τουρισμό”.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης της κοινότητας των ΡΟΜΑ στην περιοχή Νεάπολης του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
3. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά "Στην προβολή, επικοινωνία και διαφήμιση ως τουριστικού προορισμού της πόλης του Βόλου, των εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2018 και της Πρωτοχρονιάς 2019".
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ταμειακού διαθεσίμου του κληροδοτήματος "ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" υπέρ Τοπικής Κοινότητας Άνω Βόλου, Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού του Δήμου Βόλου. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και υπογραφή της "Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-banking" με την τράπεζα ALPHA BANK A.E. Και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.
7. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Παραδείσι" της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βόλου Δ.Ε. Ιωλκού.
8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.
9. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (πρώην Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών του Δήμου Βόλου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: Μ2998474)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Mελετών και Ερευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017-2018” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Mελετών και Eρευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017-2018” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισηγήσεις)
13. Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
14. Λήψη απόφασης σχετικά με την πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.).(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
15. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Βασιλειάδη Θεοφάνη του Απόστολου, που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα με Φιλ. Ιωάννου, στον Βόλο.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
16. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Μαγαλιού Ιωάννη του Χαραλάμπους, που βρίσκεται στις εργατικές πολυκατοικίες Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
17. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ' αριθ.220/2018 απόφασης Δ.Σ. περί μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας Παρισάκη Παρίση του Σωτηρίου, στη θέση κενωθέντος περιπτέρου στον Βόλο, ως προς τη διεύθυνση που ήδη καταλαμβάνει.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
18. Τροποποίηση της 645/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου "Επισκευή στέγης κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν.Ιωνίας", προϋπολογισμού 67.735,00€.
19. Λήψη απόφασης περί αποκατάστασης και επανάχρησης οικίας Αδαμόπουλου - Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών "Τζόρτζιο Ντε Κίρικο".
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συνδέσεις περιφερειακού με αστικό δίκτυο".
21. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου βόλου έτους 2017", για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
22. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας θύματος ειρηνικής περιόδου κ. Χατζοπούλου Αποστολίας χας Αχιλλέα, από τη θέση που τώρα καταλαμβάνει Γ. Δήμου με Κουταρέλια, στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Γκλαβάνη με Ερμού, στον Βόλο.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
23. Λήψη απόφασης έγκρισης της παρέκκλισης από τους όρους δόμησης για την κατασκευή ΝΕΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ στην εκτός σχεδίου αλλά εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) περιοχή της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
24. Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση «έξυπνων» υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων προς ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων & ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας πεζών στο τμήμα της οδού Δημητριάδος που είναι ήπιας κυκλοφορίας έναντι του Πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου (από Φιλελλήνων έως Περραιβού).(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση χειμερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ 2018-2019.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
26. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση γενικών θέσεων για φορτοεκφόρτωση σε τρία σημεία της πόλης του Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Ρ.Φεραίου 84, στον Βόλο. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
28. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων (Ελιών) επί της οδού Δημάρχου Γεωργιάδη 30 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καστρινάκη Νίκης.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)
29. Λήψη απόφασης για την κοπή τριών δένδρων (Ελιών) επί της οδού Τρικούπη 139 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Κούργια Δημητρίου Χρυσοβαλάντη.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
30. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων του Δήμου Βόλου", ποσού 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
31. Έγκριση της υπ' αριθμ.322/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
32. Έγκριση της υπ' αριθμ. 201/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
24
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2018