24Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 20/10/2017

Αρ. Πρωτ. : 92970

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Μανιάτη Κυριάκου και Ιουλίας, στην περιοχή “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Φουντούκη Αναστάσιου και Φουντούκη Βασιλικής, στο Ο.Τ. Γ473 περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Καραμπίνα Χρήστου και Ουρανίας, στην περιοχή Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου”.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Παύλου Ματζαφλέρη, σύμφωνα με την αριθμ. 136/2017 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Σύλλα Νικόλαου, στο Ο.Τ. Γ766 περιοχής “έναντι Βιοσκύρ” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και την έγκριση αποζημίωσης.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Δέσποινας Παπαδοπούλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας και την έγκριση αποζημίωσης.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού υποχρεώσεων Μαρίας Παπαδοπούλου και Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 420 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων έναντι του Ο.Τ.11 από την κυρωμένη 6/99 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης "Λαχανόκηποι" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Πετρίδη Αρτεμίου.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Τζανάκου Ελένης το γένος Δημ. Ματσάγγου.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Σκαμάγκα-Ζαλόκωστα Φωτεινής, σύμφωνα με την κυρωμένη 15550/16-12-2014 διορθωτική πράξη της 3ΔΒ Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στις Ν. Παγασές της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας "ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΤΟΥΤΟΥΖΗ" Ομόρρυθμη Εταιρεία, σύμφωνα με την 29/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Χονδρού Χρήστου του Νικολάου.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Σκοπελίτη Παναγιώτη-Νικηφόρου του Νικολάου, σύμφωνα με την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού και για τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την 29/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Μανώλη Ιωάννη του Νικολάου (κληρ. Γεωργίας Νικολάου χας Μανώλη), σύμφωνα με την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση διατήρησης μιας (1) καθορισμένης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης του Κέντρου Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών "Αριστοτέλειο", στην οδό Μακρινίτσης 131 Β΄, στον Βόλο.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού μίας (1) γενικής θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ξενοφώντος ( με 28ης Οκτωβρίου).
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων με τουριστικούς χάρτες και πληροφορίες σε Δημ. Ενότητες.
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Αργέντη με Νέγρη.
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού στάσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Βυζαντίου αρ.62, στη Ν. Ιωνία του Δήμου Βόλου.
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στην οδό Ειρήνης (Ν. Ιωνία).
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στον Βόλο.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση χειμερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ 2017-2018.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση μεταφύτευσης δέντρων στα πλαίσια μονοδρόμησης της οδού Καραμπατζάκη.

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
24
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 24 Οκτώβριος, 2017