25Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΛΟΣ 9/11/2017

Αρ. Πρωτ. : 99724

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας σε χώρο της πλατείας Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Αγριάς, για λογαριασμό της "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ".
2. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση εξήντα οκτώ (68) υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών για λογαριασμό της "VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".
3. Λήψη απόφασης για την ανάπλαση περιοχής παλαιού Λιμεναρχείου.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση παρέμβασης στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση πεζοδρομίου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (είδους "Βρουσσονέτια"- Broussonetia papyrifera) στο τέρμα της οδού Γεντέκου, στην Αγριά Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Βασιλείου Μαρίας.
6. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους "Ελιά"- Olea euroraea) επί της οδού Νικηταρά αρ.19, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Παππά-Βούλγαρη Αποστολίας.
7. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους "Πεύκο"- Pinus sp) επί της οδού Πατρόκλου με Θαυμάκων, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Σούρλη Ζωής.
8. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους "Αείλανθος") που βρίσκεται στην οδό Εσπερίδων αρ.3, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Φαρσαρώτα Ιωάννη.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
25
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2017