Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

25Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  21/5/2021

Αρ. Πρωτ. : 39297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15 , με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για το Ο.Τ.1223 των συνοικιών Νεάπολης - Αγίων Αναργύρων».

2.   Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 101/2012απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

3.   Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 71/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

4.   Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 114/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

5.   Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 111/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου 2021», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 209.969,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7.   Έγκριση Πρακτικού Α΄ φάσης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης & Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου.

8.  Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς  του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»,  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  24.862,00€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
25
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 26 Μάιος, 2021