26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 14/11/2014

Αρ. Πρωτ. : 129381

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη,

18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

2.  Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

4.  Λήψη απόφασης κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το έτος 2015.

5.  Λήψη απόφασης έγκρισης παροχής υπηρεσίας για "Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών από 2-1-2015 έως 31-12-2015 και του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2015 έως 15-9-2015" και εκκίνηση διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 63.640,20€ (με το Φ.Π.Α.).

6.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροκτήματος στη θέση "Καστράκι" της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

7.  Λήψη απόφασης ορισμού μέλους Επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

8.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 588/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη απόφασης εκκίνησης πρόχειρου διαγωνισμού & έγκρισης περισυλλογής, φροντίδας - φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Βόλου (διάρκειας έξι μηνών), συνολικού προϋπολογισμού 29.977,56€.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9.  Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού οριογραμμών ρέματος Παιδόπολης στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10.  Λήψη απόφασης καθορισμού κατ' εξαίρεση ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

11.  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Κουμουνδούρου, από 28ης Οκτωβρίου έως Δημητριάδος.(απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12.  Λήψη απόφασης αντικατάστασης και ορισμού νέου Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και εκ νέου συγκρότηση της επιτροπής.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

13. Λήψη απόφασης έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ).

14.  Λήψη απόφασης έγκρισης Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ).

15.  Λήψη απόφασης έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

17.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 193/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.), σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την τράπεζα Πειραιώς, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής".

18.  Λήψη απόφασης έγκρισης Προϋπολογισμού και Ετησίου Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2015 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
26
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 18 Νοέμβριος, 2014