Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 27/5/2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 40857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                   

Σας προσκαλούμε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

         Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

         Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

2.  Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των τριών (3) καταστημάτων Ε1, Ε2 και Ε3 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196   του Ν. 4555/2018)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2021».

4.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

5.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

6.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΝΕΦΕΛΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

7.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

8.  Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

9.   Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

10.  Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 529.703,20€ (με Φ.Π.Α).

11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.99_2017».

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μεταστέγαση ΚΕΠ Αγριάς».

13.  Έγκριση: α) Τροποποίηση της μελέτης & β) 1ου ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ».

14.  Έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόλου έτους 2021», προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

15.  Έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2021», προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

16. Έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων Δ.Ε. πλην Βόλου & Νέας Ιωνίας έτους 2021», προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

17.  Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ».

18 .  Έγκριση μελέτης με τίτλο “Επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών και εγγραφή νέων προγραμμάτων στους ρυθμιστές κυκλοφορίας”.

19.   Έγκριση μελέτης με τίτλο “Υποστήριξη και παρακολούθηση του συστήματος συντονισμού του δικτύου Φωτεινής σηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των τελών κινητής τηλεφωνίας για δεδομένα DATA”.

20.   Έγκριση μελέτης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ".

21.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή και βελτίωση αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς”.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

22 .  Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων αναγκών (ΠΥΡΚΑΓΙΑ).

23.  Ανάκληση της υπ’ αρ. 512/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της μελέτης του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» και λήψη νέας.

24.  Ανάκληση της υπ’ αρ. 513/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της μελέτης του υποέργου 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» και λήψη νέας.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
26
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 31 Μάιος, 2021