27Η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  13/12/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 94930

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 27η EKTAKTH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 - την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 14:15, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Βόλου και οι οποίες ολοκληρώνονται άμεσα.

Α/Α      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

1.  Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 356/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
27
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος, 2022