27Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  4/12/2014

Αρ. Πρωτ. : 136800

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 27η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός της άμεσης απόδοσης των λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές (ως προς το θέμα 1) και στην αναγκαιότητα υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟ» λόγω καταλυτικής ημερομηνίας την 15/12/2014 (ως προς το θέμα 2 & 3).

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών  δαπανών δ΄ δόσης έτους 2014 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.  Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την Επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟ», και ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

3.  Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 6/2014 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2014" στον Άξονα Προτεραιότητας 4.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
27
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 5 Δεκέμβριος, 2014