27Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 26/10/2018

Αρ. Πρωτ. : 90191

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα για συμμετοχή στην επιμορφωτική Δράση - Ημερίδα με τίτλο "Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου και ώρα 08:00 έως 15:00.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης για την υλοτόμηση των τμημάτων 6γ, 10α και 10β του δάσους Μακρινίτσας.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του κτιρίου επί των οδών Νικαίας και Ζέρβα στη Ν. Ιωνία Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2019.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Μπατζαλή Νικολάου)
9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (Καμπέρης Κωνσταντίνος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
10. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2017" για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
11. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση 21 υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών στο Βόλο, για λογαριασμό της VODAFON –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. (απόφαση 143/2018 Ε.Π.Ζ.)
12. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών για λογαριασμό της Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., μετά από αίτημα της Εταιρίας. (απόφαση 144/2018 Ε.Π.Ζ.)
13. Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασίας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
14. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Σχολαρίου Δωροθέου αρ. 12, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Λοντρίδου Παρασκευής. (απόφαση 135/2018 Ε.Π.Ζ.)
15. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (Μουριάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Ομήρου αρ. 46, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καββαδία Αικατερίνης. (απόφαση 136/2018 Ε.Π.Ζ.)
16. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δέντρου (Ψευδακακία) που βρίσκεται επί της οδού Μαγνήτων195 με Φιλελλήνων, κατόπιν αίτησης κ. Μακραντωνάκη Μαρίας. (απόφαση 145/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
17. Έγκριση της υπ' αριθμ. 370/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην τροποποίηση της αριθ. 179/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 736/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τα δίδακτρα της Σχολή Χορού της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
27
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 31 Οκτώβριος, 2018