28Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 8/11/2018

Αρ. Πρωτ. : 94632

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 28η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης του απολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017. (απόφαση 723/2018 Οικονομικής Επιτροπής)  (εισήγηση)

2. Λήψη απόφασης έγκρισης του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017. (απόφαση 724/2018 Οικονομικής Επιτροπής)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 724/20181. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 724/2018
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20172. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 20173. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  2017

4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 20174. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017

5. EΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ5. EΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος, 2018