28Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  10/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 82562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, που αντικατέστησε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,
  • του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,
  • της με αρ. πρωτ. 39167/02-06-2022 εγκυκλίου 375 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktika@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός της άμεσης υποβολής αιτήματος του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, έως την 15/11/2023, για τη διατήρηση των Νομικών Προσώπων.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.  Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Μουσείο Αλεξάνδρου Δάμτσα", ως Αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
28
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2023