2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 30/1/2017

Αρ. Πρωτ. : 6301

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5312/16.01.2017 (ΦΕΚ 121/24.01/2017 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί «παράτασης διαδικασίας και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών», το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, οφείλουν να προβούν έως 31/01/2017, στην έκδοση αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 (Α’ 118).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την παράταση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2017