2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Βόλος     17 -11 -2023

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                           Αρ. πρωτ.:  84572                                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2024».

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος, 2023