2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  14/2/2020

Αρ. Πρωτ. : 12418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.  Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Σκενδεράνη» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Σκενδεράνη".

3.  Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου".

4.  Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας".

                                                                                                                              

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020