2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  4/1/2024

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 714

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β." και εκλογή Προέδρου.

2.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

3.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

4.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο (2) φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή.

5.  Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα".

6.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου και ορισμός του Προέδρου και των μελών της.

7.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό Καλλιτεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και Προέδρου της.

8.  Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Βόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.".

9.  Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου.

10.  Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024.

11.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των υπαλλήλων που θα εκπροσωπούν το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

13.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).

14.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2024.

15.  Λήψη απόφασης περί καταγγελίας μίσθωσης του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων  στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στον Βόλο.

16.  Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου μας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

17.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

18.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και ορισμό Προέδρου και μελών Συμβουλίου.

19.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας.

21.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2024