2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                              Βόλος, 6-4-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 29549

 

 

                                                                       Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                     Διαβούλευσης

                                                                       (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, την Τρίτη, 19 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30, στον ίδιο χώρο, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Διαβούλευση επί του Α΄ Προσχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Βόλου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020»

Τα σχετικά αρχεία θα αποσταλούν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αριθμός Συνεδρίασης: 
2
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 19 Απρίλιος, 2016