30Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  15/12/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 95725

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 – τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1.   Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών – Γυναικών 2023 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και ανάθεση στο «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου» της οργανωτικής ευθύνης του Πρωταθλήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

3.  Λήψη απόφασης για την 22η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε.)

4.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το α' τρίμηνο του έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 1014/2022 Ο.Ε.)

5.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 1015/2022 Ο.Ε.)

6.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' τρίμηνο του έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 1016/2022 Ο.Ε.)

7.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου". (απόφαση 975/2022 Ο.Ε.)

9.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου". (απόφαση 976/2022 Ο.Ε.)

10.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου". (απόφαση 977/2022 Ο.Ε.)

11.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου". (απόφαση 978/2022 Ο.Ε.)

12.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

13.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων του πρώην δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού.

14.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στη θέση “Καράμπασι” της Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου.

15.  Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασιών επισκευής του διαμερίσματος Β΄ ορόφου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια» που βρίσκεται στο Βόλο στην οδό Μαυροκορδάτου 40.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης σίτισης - παροχής πρωινού σε άπορους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Βόλου, συνολικής δαπάνης 33.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

17.  Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων δ' δόσης έτους 2022 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών Τροχονόμων για το δεύτερο τετράμηνο του 2022.

18.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 20/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

19.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 22/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

20.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

21.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

22.  Λήψη απόφασης για αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 πράξης εφαρμογής του Ν.Α. Τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Αγορίτση Ελένης του Σταύρου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

23.  Λήψη απόφασης για την αποζημίωση επικειμένων Βούλγαρη Ελευθερίας, εντός της 2/2021 Πράξης Εφαρμογής νεοεντασσομένων περιοχών Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

24.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.714 της συνοικίας «Κάραγατς» της Δ.Ε. Βόλου του ενιαίου Δήμου Βόλου (κατάργηση κοινόχρηστου χώρου μετά από την υπ’ αριθ. Α313/2022 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

25.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου (Μεγάλη  Βελανιδιά) της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. Α404/2021 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

26.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στην περιοχή «Μάραθος» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

27.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ185 της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

28.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 237-238 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ.10/2014 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

29.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Μονοδρόμηση της οδού Μυρμιδόνων από 54ου Συντάγματος ΕΛ.ΑΣ. Έως Ζάχου".(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

30.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Αντιδρόμηση οδών Παπακυριαζή και Βελισσαρίου και χωροθέτηση πιάτσας ταξί στην οδό Παπακυριαζή". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

31.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Διαμόρφωση πεζοδιάβασης στην οδό Πολυμέρη". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

32.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Διασφάλιση ορατότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διασταύρωση των οδών Δρακείας και Εθνικής Αντιστάσεως στην Αγριά". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Χωροθέτηση θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

34.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Έγκριση των χειμερινών δρομολογίων 2022-2023 του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου". (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

35.   Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: "Αλλαγή κατεύθυνσης της μονοδρομημένης οδού Νοταρά στην περιοχή Νεάπολη".(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

36.   Λήψη απόφασης για την καταστροφή αχρήστων κινητών πραγμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06).

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
30
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος, 2022