31Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 18/11/2016
Αρ. Πρωτ. : 100366

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας κλήρωσης δημοτών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης προέγκρισης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για τη μετάφραση κειμένου εντύπου στην εβραϊκή γλώσσα για την τουριστική προβολή του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την επιχορήγηση έργου φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού υποέργου.
7. Λήψη απόφασης επιλογής τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017.
9. Λήψη απόφασης για μείωση των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017.
11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2017.
12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2017.
13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών αυξημένης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017.
14. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) στις Λαϊκές Αγορές του Ενιαίου Δήμου Βόλου για το έτος 2017.
15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2017.
16. Διατήρηση σε ισχύ αποφάσεων τέως Δήμων Πορταριάς, Ν. Αγχιάλου, Αγριάς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
17. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου (υπ' αριθ.63/2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας). (απόφαση 343/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων" προϋπολογισμού 30.000,00€.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή οδού ΣΕΚΕΡΗ", προϋπολογισμού 55.000,00€.
20. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2015".
21. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015".
22. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγίου Λαυρεντίου".
23. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγίου Λέσχιανης".
24. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγίου Μακρινίτσας".
25. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Ν.Ιωνίας έτους 2015".
26. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Αρτέμιδας".
27. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Συνδέσεις περιφερειακού με αστικό δίκτυο".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
28. Λήψη απόφασης έγκρισης και οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης "Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου".
29. Λήψη απόφασης έγκρισης και οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης "Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Αγχιάλου Ν.Μαγνησίας".
30. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρων σε θέσεις κενωθέντων.(απόφαση 346/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
31. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση τριών πινακίδων σήμανσης στο Βόλο με την επωνυμία "ΟΙΚΙΑ ΡΗΓΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ".(απόφαση 347/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
32. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής.(Θεοδώρου Κωνσταντίνου)
33. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής.(Κατσούρας Γεώργιος)
34. Λήψη απόφασης απαλλαγής από τέλη παράτασης ταφής για αγωνιστή εθνικής αντίστασης.(Μαίρη Δανιηλίδη)
35. Λήψη απόφασης απαλλαγής από τέλη κοιμητηρίων, οικονομικά αδύναμων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
31
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016