31Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 29/11/2018

Αρ. Πρωτ. : 101232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)

1 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο. (απόφαση 32/2018 Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου)

2 Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του ΕΚΑΒ Λάρισας, για την παραχώρηση χώρου στην πλατεία Αγίου Νικολάου, με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικής - ενημερωτικής - δραστηριότητας στις 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 έως 14:00. (απόφαση 135/2018 Δ.Κ. Βόλου)

3 Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου", για παραχώρηση χώρου 1,50* 1,50 στην πλατεία Πανεπιστημίου, για ενημερωτική δράση το διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018. (απόφαση 128/2018 Δ.Κ. Βόλου)

4 Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν. Μαγνησίας για την παραχώρηση χώρου στην Ερμού με Αγίου Νικολάου, με σκοπό τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar, το διάστημα 15 με 20 Δεκεμβρίου 2018. (απόφαση 127/2018 Δ.Κ. Βόλου)

5 Λήψη απόφασης για την ανάθεση στον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ της συν-διοργάνωσης του Δήμου Βόλου με τη FIBA, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων (U18) 2019 στο Βόλο.

6 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 561/2014 απόφασης του Δ.Σ. Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισήγηση)

7 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

8 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)

9 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10 Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

11 Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

12 Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

13 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

14 Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Μακρυνίτσα.

15 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.

16 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων του δάσους Λέσχιανης Μακρινίτσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη "Μελέτη Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Λέσχιανης περιόδου 2018-2022".

17 Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σχέσης που αφορά στο δημοτικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην κάτω πλατεία Δράκειας της Δ.Ε. Αγριάς.

18 Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σχέσης που αφορά στο περίπτερο, το οποίο βρίσκεται στο Βόλο, επί της οδού Θουκιδίδου-Παπαδιαμάντη.

19 Λήψη απόφασης αναφορικά με την καταγγελία και λύση της από 20/07/2017 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Στέγαση και Επανένταξη" για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελούμενων.

20 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν.Αγχιάλου Βόλου στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Στέγαση και Επανένταξη" για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελούμενης.

21 Λήψη απόφασης περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την παραχώρηση χρήσης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, για τα επόμενα δεκαπέντε (15) χρόνια, έντεκα (11) δημοτικών κτιρίων (παιδικών σταθμών).

22 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων στη Ν.Ιωνία Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εισήγηση)

23 Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (εισήγηση)

24 Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)

25 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Χατζηγεωργίου Κοσμά)

26 Λήψη απόφασης για την προέγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε Τουριστικές Εκθέσεις Εξωτερικού κατά το πρώτο εξάμηνο το έτους 2019 και εξειδίκευση πολυετής διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού των ετών 2018-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)

27 Λήψη απόφασης για την 15η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

28 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

29 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο και 10ο Νηπιαγωγεία Βόλου και τα 18ο και 29ο Δημοτικά Βόλου", προϋπολογισμού 160.000,00€.

30 Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατασκευής, της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Κατασκευή κεκλιμένου διαδρόμου ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών στις Ν. Παγασές", προϋπολογισμού 17.379,03€ πλέον του Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο 21.550,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

31 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Συντήρηση οικοδομικών & Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2016".

32 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11" Δήμου Βόλου.

33 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου "Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2017".

34 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016".

35 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2015".

36 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2016".

37 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015".

38 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2016".

39 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015".

40 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016".

41 Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εισήγηση)

42 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)

43 Έγκριση της υπ' αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

44 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πινάκων Στοχοθεσίας έτους 2019 των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

45 Έγκριση της υπ' αριθμ. 409/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

46 Έγκριση της με αριθμ. 435/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην έγκριση εκ νέου Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

47 Έγκριση της με αριθμ. 267/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

48 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 509/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τη "Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, έτους 2019".

49 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 510/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τον "Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων άρδευσης, έτους 2018".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Μουλάς

 
Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
31
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος, 2018