32Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 13/12/2018

Αρ. Πρωτ. : 105551

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 32η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός της ολοκλήρωσης του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, το οποίο ορίζεται από 18/12/2017 έως 17/12/2018.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισήγηση)

1.  Λήψη απόφασης αναφορικά με τις ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
32
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος, 2018