33Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 14/12/2018

Αρ. Πρωτ. : 105847

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ)".
2. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ για δωρεάν παραχώρηση χώρου επί της οδού Ερμού-Αγίου Νικολάου, με σκοπό την υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης (μπουφέ με κεράσματα, υπηρεσίες facepainting, χτενίσματα , παιχνίδια κλπ).
3. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, για δωρεάν παραχώρηση χώρου επί της οδού Πλαστήρα (έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας), με σκοπό την υλοποίηση ενημερωτικής δράσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (εισήγηση)
4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου και ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (εισηγήσεις)
5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εισήγηση)
7. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων χρημάτων από μισθοδοσία.
8. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου". (απόφαση 703/2018 Ο.Ε.)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου". (απόφαση 704/2018 Ο.Ε.)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα". (απόφαση 705/2018 Ο.Ε.)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου". (απόφαση 706/2018 Ο.Ε.)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπέρ Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 726/2018 Ο.Ε.)
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπέρ Τ.Κ. Αγίου Βλασίου). (απόφαση 727/2018 Ο.Ε.)
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια". (απόφαση 728/2018 Ο.Ε.)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου". (απόφαση 729/2018 Ο.Ε.)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Νέας Αγχιάλου εκ μέρους του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου στο Σκοπευτικό Όμιλο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.
18. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, έκτασης 600,00 τ.μ. στη θέση "ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ" της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισήγηση)
19. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος ένταξης της Πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Δήμου Βόλου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και δέσμευσης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (εισήγηση)
20. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών δ' δόσης έτους 2018 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισήγηση)
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
22. Λήψη απόφασης για την 16η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
24. Τροποποίηση της 392/2018 απόφασης Δ.Σ. περί κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου σε κατηγορίες βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α του Ν.4479/2017/Τροποποίηση σε σκοπευτήριο ΕΑΚ Βόλου.
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Ν. Ιωνίας έτους 2015".
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου έτους 2015".
27. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Γλαφυρά Δ.Ε. Ν. Ιωνίας - Δήμου Βόλου".
28. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκεια Δ.Ε. Αγριάς - Δήμου Βόλου".
29. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά (θέση Κουτσιμπίτσα) Δ.Ε. Πορταριάς - Δήμου Βόλου".
30. Λήψη απόφασης έγρισης μελέτης "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου", προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων".
32. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο", τακτοποιητικού χαρακτήρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
33. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους-Πλάτωνος-Δεληγιάννη-Κένταυρου Χείρωνος της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 156/2018 Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.288 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου (κατάργηση κοινόχρηστου χώρου), σε συμμόρφωση της υπ' αριθ.114/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 157/2018 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ' αριθ.486/2018 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1066 της συνοικίας "Καλλιθέα" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 158/2018 Ε.Π.Ζ.)
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσκύρωσης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 2,31 τ.μ. στην ιδιοκτησία με κ.α.040103 στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου. (απόφαση 159/2018 Ε.Π.Ζ.)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Χατζηκαψαλά Ελένης συζ. Εμμανουήλ Μαργωμένου. (απόφαση 160/2018 Ε.Π.Ζ.)
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Χατζηκαψαλά Καλλιόπης του Νικολάου. (απόφαση 161/2018 Ε.Π.Ζ.)
39. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης Καλαμπόκα Δημητρίου και Καλαμπόκα Αικατερίνης στο Ο.Τ.Γ409 της περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 162/2018 Ε.Π.Ζ.)
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γραμματίκα Αποστολίας του Σπυρ., συζύγου Δεληκώστα Νικ., με κ.α.201718 στο Ο.Τ.206 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 163/2018 Ε.Π.Ζ.)
41. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Μακρυκώστα Δημητρίου του Νικολάου. (απόφαση 164/2018)
42. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Τσιρώνη Ευφροσύνης του Κωνσταντίνου. (απόφαση 165/2018 Ε.Π.Ζ.)
43. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Δημητρίου Αποστολάκη του Νικολάου, σύμφωνα την 314/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 1/2004 Πράξη Τακτοποίησης-Αναλογισμού και Προσκύρωσης οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση 166/2018 Ε.Π.Ζ.)
44. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας Νικολάου Αποστολάκη του Δημητρίου, σύμφωνα με την 314/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, στην κυρωμένη 1/2004 Πράξη Τακτοποίησης-Αναλογισμού και Προσκύρωσης οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση 167/2018 Ε.Π.Ζ.)
45. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης των οικοπέδων με κ.α.010232 & 010233 συνιδιοκτησίας Κίνη Δήμητρας χηρ. Γεωργ., στο Ο.Τ.20, κατόπιν της υπ' αριθ.2658/3-5-2004 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για διόρθωση της αριθ. 6/99 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής "Λαχανόκηποι" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου. (απόφαση 168/2018 Ε.Π.Ζ.)
46. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης των οικοπέδων με κ.α.010232 & 010233 συνιδιοκτησίας Κίνη Κων/νου του Γεωργ. Και Κίνη Βασιλείου του Κων., στο Ο.Τ.20, κατόπιν της υπ' αριθ.2658/3-5-2004 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για διόρθωση της αριθ.6/99 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής "Λαχανόκηποι" Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 169/2018 Ε.Π.Ζ.)
47. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης των οικοπέδων με κ.α.010232 & 010233 συνιδιοκτησίας Κίνη Καλλιόπης του Κων. Και Κίνη Αναστασίας-Αποστολίας του Κων. (ως εκ διαθήκης κληρονόμων του Κίνη Ανδρέα του Κων.), στο Ο.Τ.20 κατόπιν της υπ' αριθ.2658/3-5-2004 Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για διόρθωση της αριθ.6/99 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής "Λαχανόκηποι" Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου. (απόφαση 170/2018)
48. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Ζήση Αικατερίνης του Αθανασίου. (απόφαση 171/2018 Ε.Π.Ζ.)
49. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Ζήση Ροδούλας του Αθανασίου. (απόφαση 172/2018 Ε.Π.Ζ.)
50. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, του Κομνιανού Κων/νου στο Ο.Τ.1386 των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 173/2018 Ε.Π.Ζ.)
51. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιάς) που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους αρ.111 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Μανίκα Ευάγγελου. (απόφαση 153/2018 Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
52. Λήψη απόφασης για την έγκριση δέσμευσης χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού στην οδό Θράκης (με Δαβάκη) στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου. (απόφαση 150/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
53. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιάς) που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ.23 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Κοσμά Χρήστου. (απόφαση 151/2018 Ε.Π.Ζ.).
54. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δέντρων (Ελιών) που βρίσκονται στην οδό Τρικούπη αρ.16 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Ντζαφόλια Ντουμπράβκα. (απόφαση 152/2018 Ε.Π.Ζ.)
55. Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δέντρων (Ακακίες) που βρίσκονται στην οδό Τρικούπη και 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Φιοράκη Κωνσταντίνας. (απόφαση 154/2018 Ε.Π.Ζ.)
56. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκου) που βρίσκεται στην οδό 54ου Συντάγματος Ελλάς αρ.140 με Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καρασάββα Ζηνοβίας. (απόφαση 155/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
57. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ», ποσού σε Ευρώ 4.187.604,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
58. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών –αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών και διαγωνισμών προμηθειών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
59. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, παραλαβής καυσίμων & λιπαντικών και παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
60. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισήγηση)
61. Έγκριση της υπ' αριθμ. 443/2018 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, που αφορά στην 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
33
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος, 2018