35Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  9/12/2016

Αρ. Πρωτ. : 106523

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάληψη υποχρέωσης συντήρησης και λειτουργίας της Πράξης "Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία δομής ΣΥΔ".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.(απόφαση Ο.Ε.)

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

4. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης και εκκίνηση συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογμισμού 48.817,56€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου "Στέκι Δημοτών" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμών οικονομικών ετών 2014-2015 του κληροδοτήματος "Χρυσούλας Ζώγια".

8. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017, του κληροδοτήματος "Χρυσούλας Ζώγια".

9. Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017, του κληροδοτήματος "Κων.Μουρογιάννη" (υπερ Τοπ. Κοιν. Αγ.Βλασίου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας (ΣΥΔΙΣΑ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βόλου»

11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2.α. « Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών δ' δόσης έτους 2016 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

15. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

16. Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του 35ου Νηπιαγωγείου Βόλου στη συνοικία Αϊβαλιώτικα σε ισόγειο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου, επί των οδών Αναξαγόρα,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ

17. Υποβολή για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2017.

18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στις τουριστικές εκθέσεις WTM στο Λονδίνο και ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (Βιολογικών Προϊόντων). (κα Χατζηβαγγέλη Ελπίδα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20. Λήψη απόφαση για τον καθορισμό θέσεων στάσης επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών Λεωφορειακής Γραμμής Νο15 στην περιοχή Αναύρου.(απόφαση 366/2016 Ε.Π.Ζ.)

21. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δύο (2) θέσεων στάσης για τις ανάγκες επιβίβασης-αποβίβασης των πελατών του ξενοδοχείου «Αναστασία», στη Ν. Ιωνία  Δήμου Βόλου.(απόφαση 367/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Ογλ (μεταξύ των οδών Ιάσονος & Δημητριάδος), στον Βόλο.(απόφαση 368/2016 Ε.Π.Ζ.)

23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Γκλαβάνη αρ.61 (με Γαλλίας), στο Βόλο.(απόφαση 369/2016 Ε.Π.Ζ.)

24. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Όγλ (με Δημητριάδος) στον Βόλο.(απόφαση 370/2016 Ε.Π.Ζ.)

25. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA γενικής χρήσης στην οδό Αθ. Διάκου (με Γ. Δήμου), στον Βόλο.(απόφαση 371/2016 Ε.Π.Ζ.)

26. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Εγγλεζονησίου (με Αναξιμάνδρου) στη Ν. Ιωνία, στον Βόλο.(απόφαση 372/2016 Ε.Π.Ζ.)

27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Μαγνήτων, στον Βόλο.(απόφαση 373/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

28. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιά) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Κωνσταντά αρ.316, κατόπιν αίτησης κ. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνας.(απόφαση 364/2016 Ε.Π.Ζ.)

29. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκο) που βρίσκεται στην οδό  Νικοτσάρα αρ.125 με Εθνικής Αντιστάσεως, κατόπιν αίτησης της κ. Βαρβάρας Γ. Παρίση.(απόφαση 365/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

30. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών, παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών και παραλαβής διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.

31. Λήψη απόφασης για την εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

32. Λήψη απόφασης ανάληψης από το Δήμο Βόλου των υποχρεώσεων της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου "ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ".

33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 298/2016 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων του Οργανισμού.

34. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 356/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, έτους 2017.

35. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 357/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων άρδευσης, έτους 2016.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
35
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος, 2016